Redesign interfejsu aplikacji mobilnej

CEL

Głównym założeniem projektowym było stworzenie nowego, wpisującego się w obecne trendy layoutu graficznego aplikacji przeznaczonej do sterowania urządzeniami domowymi z telefonu. Interfejs miał być czytelny zarówno dla nowych użytkowników, jak i tych, którzy mieli styczność z poprzednią wersją aplikacji.

ZAŁOŻENIA

Przeznaczony do
ekskluzywnych wnętrz.

Możliwość montażu
w pionie i poziomie.

Możliwość zawieszenia
i suszenia ręczników.

UPROSZCZENIE

Piktogramy poddano modyfikacji. Usunięto dotychczas stosowane gradienty i cienie. zachowano kształt ikon przy jednoczesnym powiększeniu pola funkcyjnego, dzięki osadzeniu przycisków na siatce. Interfejs ukierunkowany został w stronę stylistyki „flat design”. Slidery okrągłe zastąpione zostały poziomymi, dzięki czemu stały się łatwym do wkomponowania ogniwem. Wpłynęło to także na uspójnienie wizualne elementów funkcyjnych, poprawę mapowania oraz zwiększenie czytelności aplikacji.

PERSONALIZACJA

Interfejs projektowany był z myślą o możliwości personalizacji. Użytkownik może bez przeszkód dobierać odpowiadające mu ikony funkcyjne w zależności od własnych preferencji w oparciu o zestaw predefiniowanych siatek. Aplikacja dostępna jest także na tablety.

Leave a Reply